top of page

ХУУЛИЙН СУРГУУЛЬ

Орхон Их сургуулийн Хууль зүйн салбар сургууль нь 1996 онд үүсгэн байгуулагсанаас өнөөг хүртэл  бакалаврын-2, магистрын-2, докторын-1 хөтөлбөртэйгөөр  сургалт, боловсрол олгож, хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжилд тэргүүлэх байр суурьтай, олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүний эрх, шударга ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ чанарыг эрхэмлэсэн улс эх орондоо шаардлагатай, чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд эрдэм шинжилгээ-сургалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ирсэн арвин баялаг түүх, хуримтлуулсан, 23 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа салбар сургуулийн нэг юм.

 

Үйл ажиллагаандаа оюутныг нийгэмшүүлэх тэдний нийгмийн оролцоошг дээшлүүлэх зорилгоор олон улсын болон дотоодын их дээд сургуулиудаас зохион байгуулагддаг эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд оролцох, илтгэл хэлэлцүүлэх, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг санаачлах,  оролцох, салбарын эрдэмтэд,  мэргэжлийн боловсон хүчинтэй уулзалт ярилцлага  зохион байгуулж хэвшсэн.

 

Оюутны онолын мэдлэгийг баталгаажуулах практик үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой Улаанбаатар хот болон, дүүргүүдийн мэргэжлийн байгууллагуудтай /шүүх, прокурор, хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах газар, өмгөөллийн байгууллага, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, нотариат, Засаг даргын тамгын газар, хөдөө орон нутгийн мэргэжлийн байгууллага/ хамтын ажиллагаааны гэрээгээр дадлагажуулж цаашлаад ажлын байраар хангуулах боломж олгуулж ажиллаж байна.  
 
Хууль зүйн сургууль нь 2008 онд магистр, 2018 онд хууль зүйн докторын сургалт явуулах эрхээ авч сургалтын үйл ажиллагаа  явуулж байна.

 

Хууль зүйн сургуулийн эрхэм зорилго:
Хууль зүйн шинжлэх ухааны онолын суурь мэдлэг олгох сургалтад суурилсан, их сургуулийн хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулдаг судалгааны сургууль болох.
 
Орхон их сургуулийн Хууль зүйн салбарт сурснаар оюутан Та:

 • Оюуны чөлөөт, нээлттэй эрэл хайгуул хийж, түүний үр дүнг чөлөөтэй илэрхийлэх бүх талаар дэмжиж, шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх чадвар эзэмшинэ.

 • Сургах, суралцах, эрдэм мэдлэгийн хүрээг тэлэх, бүтээлч сэдэл хандлагыг дэмжин хөгжүүлэх жишгийг тодорхойлогч болно.

 • Багш, судлаач, оюутны болон хувь хүний ёс зүйг дээдлэн, үнэнч шударга байж, бусдад хүндэтгэлтэй хандах хандлага төлөвшинө.

 • Үндэсний болон нийтийн сайн сайхны төлөө зүтгэх итгэл үнэмшил бүхий манлайлагч байж, нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг бий болгох чадвар эзэмшинэ.

IMG_5909.jpg

Full time programs /4 years/

 • Accounting

 • Acting

 • Banking

 • Business Administration

 • Directing

 • Economics

 • Education: Early Childhood Education

 • Education: Elementary Education

 • Education: Secondary Mongolian Language and Literature

 • Education: Secondary Science

 • Education: World Languages

 • Electrical Engineering

 • Finance

 • Hospitality Services

 • International Studies

 • Journalism

 • Law

 • Office Administration

 • Psychology

 • Public Administration

 • Social Works

 • Tourism

 • Tourism Management

 • World Language Translation

Evening programs /2.5 years/

 • Accounting

 • World Language Translation

 

Professional programs /2.5 years/

 • Accounting

 • Education: Early Childhood Education

 • Law

 • Social Works

bottom of page