top of page

Номын сан

Номын сан нь монгол болон гадаад нийт 33038 ширхэг, 10912 төрлийн номтой. Үүнд

  • Монгол ном 14827

  • Англи ном 7417

  • Орос ном 1454

  • Солонгос ном 1932

  • Герман ном 3576

  • Япон ном 3039

  • Хятад ном 250

  • Франц ном 542

2012 оноос эхлэн Lib4U номын сангийн програм ашиглаж байгаа.

Номын сан нь үндсэн фонд, ойрын фонд, эрдэм шинжилгээний фонд, Японы соёл, уран зохиолын OPUS нээлттэй номын сангийн фонд гэсэн 4 төрлийн фондтой. Оюутнууд электрон болон цаасан каталоги ашигладаг.

Оюутны уншилгын танхим интернет сүлжээтэй 150 хүний суудалтай, эрдэм шинжилгээний уншигчийн танхим 16 хүний суудалтай.  

bottom of page